Αισιόδοξοι οι Κύπριοι CEOs για την οικονομία

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Συνέντευξη του Ευγένιου Ευγενίου, CEO, PwC Κύπρου στην εφημερίδα ο "Ο Φιλελεύθερος" 

-Ποια είναι τα πιο σημαντικά ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας της PwC;

Μέσα από την παγκόσμια έρευνα διαφαίνεται περισσότερη αισιοδοξία μεταξύ των  CEOs για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, σε σχέση με το 2016. Το ίδιο παρατηρείται και σε σχέση με τις προοπτικές αύξησης των εσόδων της εταιρίας τους κατά τον επόμενο χρόνο, αφού παρουσιάζονται ελαφρώς πιο αισιόδοξοι με ποσοστό 85% έναντι 82% πέρσι. Η αύξηση στα επίπεδα αισιοδοξίας που καταγράφεται στην φετινή έρευνα πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι CEOs έχουν πλέον αντιληφθεί τη ζωτική σημασία της άμεσης προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

 

-Τι είναι εκείνο που ανησυχεί περισσότερο τους CEOs παγκοσμίως;

Στο επίκεντρο των προβληματισμών και των ανησυχιών των CEOs βρίσκονται η γεωπολιτική αστάθεια και η αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης το υπέρμετρο εποπτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον. Περαιτέρω, η αστάθεια που περιβάλλει το οικονομικό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, σε συνδυασμό με τις αχαρτογράφητες δυναμικές που δημιουργεί η επικείμενη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, διαμορφώνουν το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέλλον της Ευρωζώνης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανησυχίας για τους CEOs στην Κύπρο και την Ευρωζώνη.

 

-Σε ποιο βαθμό τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας συμπίπτουν με τα αντίστοιχα των CEOs των κυπριακών επιχειρήσεων;

Παρατηρούνται συγκλίσεις σε διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα στους τρόπους ενίσχυσης της ανάπτυξης και της κερδοφορίας των εταιρειών τους. Επιπρόσθετα, οι τεχνολογικές εξελίξεις φαίνονται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, καθώς ο ρόλος της τεχνολογίας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

 

-Πώς ερμηνεύετε το σχετικό αποτέλεσμα με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία;

Τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρώ πως συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο ποσοστό αισιοδοξίας των CEOs των κυπριακών επιχειρήσεων ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο εμφανίζεται πιο θετικό σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ακόμη πιο αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφει το ποσοστό των «πολύ αισιόδοξων» CEOs στην Κύπρο, ως προς τις προοπτικές αύξησης των εσόδων των επιχειρήσεών τους κατά το επόμενο έτος. Επιπλέον, αν και οι CEOs εμφανίζονται επιφυλακτικοί σε σχέση με την αντίστοιχη προοπτική για την επόμενη τριετία, κυρίως λόγω των ευμετάβλητων συνθηκών και των αστάθμητων παραγόντων, οι «πολύ αισιόδοξοι» Διευθύνοντες Σύμβουλοι στην Κύπρο είναι πάλι περισσότερο θετικοί σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τα πιο πάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία μας έχει πλέον εισέλθει σε μία νέα φάση με θετικές προοπτικές για τον επιχειρηματικό κόσμο και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

 

-Η γεωπολιτική αβεβαιότητα σε ποιο βαθμό απασχολεί τους Κύπριους CEOs;

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα ανησυχία των CEOs στην Κύπρο καθώς η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η περιφερειακή αστάθεια και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σε συνδυασμό ασφαλώς με τη γεωγραφική εγγύτητα της χώρας μας με τη συγκεκριμένη περιοχή, δημιουργούν ένα σημαντικό παράγοντα προβληματισμού. Εντούτοις, ένα ευρύ φάσμα τομέων της κυπριακής οικονομίας έχει αναμφισβήτητα επωφεληθεί από τις εξελίξεις στην περιοχή, μετατρέποντας τις απειλές σε ευκαιρίες. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο αξιόπιστους και ασφαλείς προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 

-Ως Διευθύνων Σύμβουλος οργανισμού που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, πόσο αισιόδοξος είστε για την πορεία της οικονομίας και τις προοπτικές ανάπτυξής της;

Αναμφίβολα η ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής και η επιστροφή της κυπριακής οικονομίας σε ανάπτυξη αποτελούν θετικές εξελίξεις. Το γεγονός δε ότι οι ρυθμοί αυτοί είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα αισιοδοξίας για την πορεία της κυπριακής οικονομίας. Με σαφώς ισχυρότερη και πιο σταθερή εικόνα από τα προηγούμενα χρόνια, διαγράφονται ελπιδοφόρες προοπτικές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων  οικονομικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη παραμένουν και δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Είναι σημαντικό να θωρακίσουμε την κυπριακή οικονομία προχωρώντας σε αλλαγές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά της, θα ευνοούν την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων και θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες ευρύτερης κοινωνικής ευημερίας. Ταυτόχρονα χρειάζεται να ενισχυθούν οι υποδομές και να επιταχυνθεί η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Αν και η πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας τράπεζας του Doing Business report 2017 κατέδειξε ότι η Κύπρος ανέβηκε στην 45η θέση της γενικής κατάταξης, τέσσερις θέσεις καλύτερα με το 2015 είναι αναγκαίο να εργαστούμε σκληρά ώστε να βελτιώσουμε την κατάταξή μας σε όλους τους διεθνείς δείκτες επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.

 

-Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας. Πώς επηρεάζει αυτό το δεδομένο τις απόψεις των CEOs στην Κύπρο, σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών τους;

Χωρίς αμφιβολία η τεχνολογία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις αποφάσεις και τη στρατηγική τους. Από την έρευνα διαφαίνεται η σημασία των επενδύσεων στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας ως μέσων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και αειφόρου ανάπτυξης. Από την άλλη, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί κι έναν από τους κύριους παράγοντες ανησυχίας για τους CEOs των κυπριακών επιχειρήσεων.

Συμπερασματικά ο τομέας της τεχνολογίας επηρεάζει τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξή τους, στον ανταγωνισμό και στην ασφάλεια. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν ένα εργαλείο για όλους εμάς στην PwC ώστε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, να καταλάβουμε τι τους απασχολεί και τι θα ήθελαν από εμάς ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us