Συνέντευξη του Ε. Ευγενίου στο περιοδικό InBusiness

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Συνέντευξη του Ε. Ευγενίου, CEO PwC Κύπρου στο InBusiness (3 Μαΐου 2020)

Πως η εταιρεία βοηθά τους πελάτες της (επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους και όλων των μεγεθών) να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση από τον κορωνοϊό;

Στην PwC, οι πελάτες, οι άνθρωποι, και οι συνεργάτες μας αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητά μας. Η κουλτούρα και οι τεχνολογικές δυνατότητες του οργανισμού μας, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούμε, αλλά και οι πρακτικές ευέλικτης εργασίας που υιοθετήσαμε μέσα στο 2019, αποδείχτηκαν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία σε αυτές τις συνθήκες, αφού μας επιτρέπουν να συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε απρόσκοπτα τους πελάτες και συνεργάτες μας με ποιότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία.

Η PwC Κύπρου έχει πιστοποιηθεί από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και στο πλαίσιο αυτό, από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησε με επιτυχία το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan) που έχει καταρτίσει. Ως οργανισμός έχουμε θεσπίσει ειδικά σχέδια δράσης για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας κάτω από υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, ώστε να συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση της διακοπής της λειτουργίας των επιχειρήσεων τους.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για να στηρίξουμε την επιχειρηματική κοινότητα. H ιστοσελίδα μας που έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες από τις αρχές Μαρτίου διαθέτει αρκετό υλικό, που ανανεώνεται συνεχώς, αλλά και καθοδήγηση προς τις επιχειρήσεις για το πως να αντιμετωπίσουν την κρίση αλλά και να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα μας https://www.pwc.com.cy/covid-19  πληροφορίες για τα πιο κάτω θέματα:

 • Πως μπορούν οι επιχειρήσεις να διοικήσουν τους ανθρώπους τους στην COVID-19 εποχή

 • Πως θα διαχειριστούν τη ρευστότητα, τις επιχειρησιακές και τις χρηματοοικονομικές προκλήσεις

 • Πως θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τα θέματα κυβερνοασφάλειας που προκύπτουν στην  COVID-19 εποχή

 • Πως θα αναθεωρήσουν το πλάνο του ψηφιακού μετασχηματισμού τους

 • Πως θα εξασφαλίσουν την σωστή καταγραφή των σωστών πληροφοριών και την επαλήθευση της αξιοπιστίας τους

 • Πως να ερμηνεύσουν τα φορολογικά, νομικά και οικονομικά μέτρα που έχουν παρθεί τόσο στην Κύπρο όσο και σε περισσότερες από 100 χώρες

 • Το πολύ χρήσιμο PwC COVID-19 Navigator, που αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο που θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις πιθανές επιπτώσεις στην επιχείρησή σας και να μετρήστε την ετοιμότητά σας για να ανταποκριθείτε στα νέα δεδομένα

 • Το μαγνητοσκοπημένο webcast που διοργάνωσε η PwC Ηνωμένου Βασιλείου σχολιάζοντας τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και προτείνοντας πρακτικές λύσεις αλλά και

Τη δική μας μαγνητοσκοπημένη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 στις τοπικές επιχειρήσεις. Η συζήτηση αυτή επικεντρώθηκε στην εξέταση πιθανών δεξαμενών άντλησης ρευστότητας, και στον ρόλο των τραπεζών ως προς αυτό, στο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων που εξήγγειλε το κράτος για ενίσχυση της ρευστότητας και διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά θέματα που άπτονται των ανθρώπων, της τεχνολογίας, των συστημάτων οργάνωσης καθώς και της ευρύτερης διαχείρισης της κρίσης.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την διάθεση των σχετικών newsletters για τα μέτρα της κυβέρνησης αλλά και τη δυνατότητα υποβολής όποιων ερωτήσεων μέσω της ιστοσελίδας μας αποτελούν μια ολοκληρωμένη απάντηση στις δύσκολες συνθήκες.

 

Ποια προϊόντα/ υπηρεσίες/ γνώση είναι τώρα στη διάθεση των πελατών σας αυτές τις δύσκολες ώρες για τις επιχειρήσεις;

Η παροχή όλου του φάσματος των υπηρεσιών μας συνεχίζεται αδιάκοπα με την ίδια ποιότητα προς τους πελάτες μας καθώς όλοι οι άνθρωποί μας εργάζονται με ευελιξία επιτυχώς από το σπίτι τους, ενώ παράλληλα τα γραφεία του οργανισμού λειτουργούν με ολιγάριθμο προσωπικό για να προσφέρουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις αυτήν την κρίση, είναι μέσα από την ανάπτυξη διαφορετικών υποθετικών σεναρίων που λαμβάνουν υπόψη τους όσο το δυνατό περισσότερες παραμέτρους και αφορούν στην πιθανή εξέλιξη της κατάστασης. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις το χειρότερο σενάριο διατηρώντας παράλληλα την αισιοδοξία σου ότι θα προκύψει η καλύτερη εκδοχή. Εμείς ως οργανισμός βοηθάμε τους πελάτες μας να:

 • αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του κάθε σεναρίου σε διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητάς τους

 • εντοπίσουν τις κρίσιμες λειτουργικές διεργασίες στο εσωτερικό τους 

 • θέσουν τις κατάλληλες προτεραιότητες, ώστε να διατηρήσουν την ευελιξία τους μέσα στη ροή των γεγονότων

 • διασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση και διαχείριση κόστους

 • αναπροσαρμόσουν, όπου κρίνεται απαραίτητο, τα σενάριά τους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις οδηγίες της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές του παγκόσμιου δικτύου μας.

Επιπρόσθετα, αναπτύξαμε μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • μέτρα για την ασφάλεια, την προστασία και την ευεξία του προσωπικού

 • την συνδεσιμότητα και την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους ενός οργανισμού, αλλά και

 • τους νέους τρόπους εργασίας που διαμορφώνονται 

Αυτό το τελευταίο σημείο περιλαμβάνει: α) την εισαγωγή των σωστών εργαλείων εξ αποστάσεως εργασίας, β) τη διαμόρφωση ή την ενημέρωση σχετικών πολιτικών και διαδικασιών, γ) την υιοθέτηση μιας νοοτροπίας που θα χαρακτηρίζεται από την ευελιξία και δ) τη διαχείριση της δέσμευσης, της απόδοσης, της ευημερίας και της συνεργασίας των εργαζομένων.

Αυτή η κρίση έχει αναδείξει τη σημασία της τεχνολογίας. Άμεση προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις είναι η διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας μέσα στις δεδομένες συνθήκες αλλά και η αναθεώρηση των σχεδίων για το ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Φυσικά παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους ανθρώπους και τους πελάτες μας. Θα πρέπει να σημειώσω ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για όλους, είναι σημαντικό να στηρίζουμε και την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η PwC Κύπρου στήριξε τη νέα πρωτοβουλία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού για υποστήριξη ατόμων τρίτης ηλικίας και ευάλωτων ομάδων, που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους και δεν έχουν κάποιο άτομο για την αγορά και μεταφορά των αναγκαίων αγαθών στο σπίτι τους ή/και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν αυτά που χρειάζονται. Σε τέτοιες στιγμές και πρωτόγνωρες συνθήκες οι αξίες της προσφοράς και της συμμετοχής, έχουν περισσότερη σημασία από ποτέ.

Στην PwC βοηθάμε τους πελάτες μας να προσαρμοστούν, όσο καλύτερα γίνεται, σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα μέσω της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μας. Η κάθε κρίση αναδεικνύει τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες του κάθε οργανισμού. Μέσα από αυτήν την αξιολόγηση θα πρέπει και οι κυπριακές επιχειρήσεις να  αρχίσουν να σκέφτονται και να ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Εμείς είμαστε εδώ να τους στηρίξουμε.

 

Τι απασχολεί αυτή την περίοδο τη μέση κυπριακή επιχείρηση (ιδίως από τομείς που έχουν πληγεί από την κρίση;

- Ποια είναι συνήθως τα ερωτήματα των πελατών σας;

- Που ζητούν τη βοήθεια της εταιρείας τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης;

Ασφαλώς το πρώτο θέμα που απασχολεί τις επιχειρήσεις είναι τα διαθέσιμα κεφάλαια και η εξέταση πιθανών δεξαμενών άντλησης ρευστότητας. Την ίδια ώρα εγείρονται ερωτήματα ως προς:

α) τον ευρύτερο ρόλο των τραπεζών σε αυτή την κρίση,

β) το πακέτο δημοσιονομικών μέτρων που εξήγγειλε το κράτος για ενίσχυση της ρευστότητας και διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και

γ) τα συγκεκριμένα επιχειρησιακά θέματα που άπτονται των ανθρώπων, της τεχνολογίας, των συστημάτων οργάνωσης καθώς και της ευρύτερης διαχείρισης της κρίσης. 

Στις συνομιλίες μας με τους πελάτες, είναι σαφές ότι υπάρχουν έξι βασικοί τομείς για τους οποίους προβληματίζονται οι επιχειρήσεις:

 1. Διαχείριση της κρίσης και πως θα ανταποκριθεί μια επιχείρηση

 2. Διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα

 3. Financial reporting

 4. Εμπόριο και φορολογικές επιπτώσεις

 5. Ασφάλεια και παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού

 6. Στρατηγικός σχεδιασμός, λειτουργία των επιχειρήσεων και διαχείριση του brand name

Επιπρόσθετα και μεταξύ άλλων, έχει ζητηθεί η συμβολή της εταιρείας και στα πιο κάτω θέματα:

 • στην αξιολόγηση και αξιοποίηση των σχεδίων της κυβέρνησης, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επιβίωση της επιχείρησης για όσο καιρό επικρατούν οι πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες

 • στην επικοινωνία των επιχειρήσεων με το προσωπικό, τους πελάτες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους προμηθευτές – συνεργάτες τους

 • στη συνεργασία που είναι είναι υψίστης σημασίας τη δεδομένη στιγμή

 • στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αφού τα αυστηρά μέτρα θα αρχίσουν κάποια στιγμή να «χαλαρώνουν» και ως εκ τούτου θα υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα να προβούμε σε αλλαγές και δράσεις που θα μας επαναφέρουν σταδιακά στην νέα «κανονικότητα»         

Καθώς τα νέα σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 συνεχίζουν να αντηχούν σε ολόκληρο τον κόσμο, επηρεάζοντας άτομα, κυβερνήσεις, κοινότητες και επιχειρήσεις, πολλοί πελάτες μας ανά το παγκόσμιο εκφράζουν έντονη αβεβαιότητα για το τι πρόκειται να έρθει και αναζητούν περισσότερες ιδέες και υποστήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η PwC έχει αναπτύξει μια σύντομη έρευνα που απευθύνεται σε CFOs, για να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπό του κορονοϊού στις επιχειρήσεις, καθώς και τις προσδοκίες της επιχειρηματικής κοινότητας.

 

Οι Επαγγελματικές Υπηρεσίες (Professional Services) είναι από σημαντικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας. Πως και πόσο θα επηρεαστεί ο τομέας από την κρίση, ιδιαίτερα το κομμάτι υπηρεσιών προς ξένους πελάτες (ξένες εταιρείες και high net worth individuals);

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα κρίση, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία από τις προηγούμενες που έχουμε βιώσει.  Ισχυροί τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι μεταφορές, η ψυχαγωγία, αλλά και το εμπόριο αγαθών (εκτός των τροφίμων, φαρμάκων, ειδών υγιεινής και καθαριστικών), έχουν απότομα τερματίσει τη λειτουργία τους ενώ άλλοι υπολειτουργούν. H εφοδιαστική αλυσίδα έχει διακοπεί, η πρόσβαση των ανθρώπων στην εργασία τους σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατη και, μέσα στην εντεινόμενη αβεβαιότητα, οι επενδύσεις έχουν παγώσει. Η παγκόσμια οικονομία σε μεγάλο βαθμό έχει πατήσει pause.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εξελίξεις, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες που επί του παρόντος είτε είναι άγνωστοι είτε δεν συνοδεύονται από επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέψουν την ορθή αξιολόγησή τους. Με αυτά τα δεδομένα, η κρίση που βιώνουμε σήμερα αναμένεται να επιφέρει κατακόρυφη πτώση των οικονομικών δεικτών. Πολύ πιθανόν η οικονομία να εισέλθει με ταχύτητα σε μια περίοδο μεγάλης ύφεσης, αλλά εξίσου πιθανό είναι να επέλθει και η ανάκαμψη με πιο γρήγορους ρυθμούς. Όλα φυσικά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την έκταση και το βάθος, όσον αφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας και στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το πρόσφατο Global Economic Outlook του IMF (14/04/20) το βασικό σενάριο για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2020 κυμαίνεται στο -3%, δηλαδή κατά 6,3% χαμηλότερο σε σύγκριση με τις προβλέψεις που έγιναν στην αρχή του έτους, ενώ προβλέπεται ανάκαμψη στο +5,8% για το 2021. Για την Κύπρο το βασικό σενάριο είναι μείωση 6,5% για το 2020 και ανάκαμψη + 5,6% για το 2021. Όπως σημειώνει η έκθεση του  IMF, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την πρόβλεψη της παγκόσμιας ανάπτυξης. Η οικονομική επίπτωση εξαρτάται από παράγοντες που αλληλεπιδρούν με τρόπους που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, συμπεριλαμβανομένης της πορείας της πανδημίας, της έντασης της αλλά και της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών περιορισμού, της έκτασης στις διαταραχές του εφοδιασμού, τις επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική αγορά, τις μεταβολές στις δαπάνες και στην ανθρώπινη συμπεριφορά, την μείωση της εμπιστοσύνης και τις ασταθείς τιμές εμπορευμάτων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να συνεργαστούν όλες οι χώρες για να ξεπεράσουν μαζί τις επιπτώσεις της πανδημίας και να επιβραδύνουν τη διάδοση του ιού με την ανάπτυξη του αντίστοιχου εμβολίου και της θεραπείας για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Στην κρίσιμη αυτή καμπή της οικονομίας μας, είναι επιτακτική ανάγκη ο τομέας των υπηρεσιών να προσαρμοστεί γρήγορα στην νέα πραγματικότητα. Επιβάλλεται όμως να παραμείνουμε πιστοί στους μακροπρόθεσμους μας στόχους και να διατηρήσουμε την προοπτική για ανάκαμψη και ανάπτυξη με δράσεις που θα καθοδηγούνται από την τεχνολογία, την ανάλυση δεδομένων, την έρευνα και την καινοτομία. Η κατανόηση της αξίας της καινοτομίας θα διευκολύνει τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών στην προσπάθειά του να συνεχίσει να οδηγεί την οικονομική ανάπτυξη. Η διαδικασία αυτή όμως απαιτεί ευελιξία και έναν νέο τρόπο σκέψης, καθώς και νέες ιδέες, τόσο από τον ίδιο τον τομέα, όσο και από τους φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο κυβέρνησης και ρυθμιστικών αρχών.

Ευγένιος Χρ Ευγενίου, Διευθύνων Σύμβουλος PwC Κύπρου

 

 

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us