Άννα Λοΐζου – Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού, PwC Κύπρου

Συνέντευξη InBusiness

1. Αναλάβατε πρόσφατα τη θέση της Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού στην PwC Κύπρου. Ποιες είναι προτεραιότητες σας;

Ως οργανισμός αλλά και ως τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού εργαζόμαστε στη βάση τεσσάρων στρατηγικών πυλώνων. 1) Δίνουμε στους ανθρώπους μας την ευελιξία να επιλέξουν το που, πότε και με ποιόν τρόπο θα εργαστούν, 2) Επενδύουμε στη σωματική συναισθηματική, νοητική και πνευματική ευημερία των ανθρώπων μας, 3) Εμπνέουμε τον κόσμο μας ώστε να εργάζεται σύμφωνα με τον σκοπό και τις αξίες μας και 4) Επενδύουμε στην ψηφιακή αναβάθμιση του προσωπικού μας, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα τους εφοδιάσουν για το μέλλον.

2. H PwC Κύπρου έχει υιοθετήσει, από την 1 Ιουνίου, το πρωτοποριακό πρόγραμμα “Everyday Flexibility”. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το πρόγραμμα;

Στο πλαίσιο της συνεχούς μας προσπάθειας για βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, έχουμε υιοθετήσει ένα νέο πλαίσιο ευέλικτης εργασίας, που δίνει στο προσωπικό του οργανισμού μας τη δυνατότητα να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο του χρόνου του. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας την επιλογή για το πού, πώς και πότε θα εργαστούν, στηρίζοντας τους ώστε να συνδυάσουν τις δικές τους προσωπικές τους ανάγκες με την παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας προς τους πελάτες μας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εισάγει, αυξημένη ευελιξία όσον αφορά το ωράριο και τον χώρο εργασίας, καθώς επίσης και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Ο κοινός παρονομαστής του προγράμματος “Everyday Flexibility” είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί μας και το πως η PwC θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν όχι μόνο τις συνθήκες εργασίας τους αλλά και συνολικότερα την ποιότητα της ζωής τους.

3. Πολλοί θεωρούν πως με τον όρο ευέλικτη εργασία οι υπάλληλοι ενός οργανισμού μπορεί να δουλεύουν λιγότερο. Ισχύει κάτι τέτοιο;

Ευέλικτη εργασία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη να δουλεύεις λιγότερο, αλλά να δουλεύεις διαφορετικά και πιο έξυπνα, δίνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες και μεγαλύτερη ελευθερία στους ανθρώπους σου, δείχνοντας τους παράλληλα εμπιστοσύνη. Ζούμε σε μια εποχή όπου τα δεδομένα γύρω μας μεταβάλλονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το σταθερό ωράριο γραφείου 9 – 5 τείνει να ξεπεραστεί, καθώς οι ευέλικτες μορφές εργασίας διαφοροποιούνται και γίνονται η νέα κανονικότητα τόσο στην παγκόσμια αγορά εργασίας, όσο και στην Κύπρο. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πως το μέλλον της εργασίας βρίσκεται ήδη εδώ, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και βάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Στην PwC Κύπρου αφουγκραζόμαστε αυτές τις αλλαγές και προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα για το καλό του οργανισμού μας, των ανθρώπων μας και της κοινωνίας μας, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον που ευνοεί την εξέλιξη των ανθρώπων μας. Είμαστε πεπεισμένοι πως η νέα πολιτική του οργανισμού μας για την ευέλικτη εργασία θα βοηθήσει τους ανθρώπους του οργανισμού μας να συνδυάσουν τις απαιτήσεις της εργασίας και της σταδιοδρομίας τους με τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και τις οικογενειακές ή άλλες υποχρεώσεις τους.

4. Πόσο σημαντικό είναι για μεγάλους οργανισμούς, όπως η PwC, να εφαρμόζουν πρακτικές ευέλικτης εργασίας;

Στο σημερινό πολυσύνθετο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις σ’ ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις και θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να προσαρμόζονται ταχύτατα στις όποιες αλλαγές. Επιπλέον, οι νεότερες γενιές εργαζομένων έχουν διαφορετικές προσδοκίες από τους εργοδότες τους σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, δίνοντας έμφαση στην εταιρική κουλτούρα αλλά και στην ευελιξία στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασιακή ευελιξία ιεραρχείται ως καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού οργανισμού, αφού δίνει στους εργοδότες την ευκαιρία να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να προσελκύσουν κορυφαία στελέχη και να προσαρμοστούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Πρόσφατη έρευνα του (International Workplace Group) IWG καταδεικνύει ότι το 62% των επιχειρήσεων παγκοσμίως ήδη εφαρμόζει μια ευέλικτη πολιτική εργασίας, ενώ το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι ποσοστό 85% εξ αυτών διαπιστώνει αύξηση της παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού τα τελευταία χρόνια η επιβράδυνση στην παραγωγικότητα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως δεν μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν εύκολα και αποτελεσματικά πρακτικές ευέλικτης εργασίας. Η αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού είναι το βασικό κλειδί στην υλοποίηση μια πολιτικής ευέλικτης εργασίας, ειδικά σε επιχειρήσεις που έχουν μια μακροχρόνια, μη-ευέλικτη προσέγγιση στην εργασία.

5. Πως επηρεάζει τη διαδικασία αυτή η τεχνολογία;

Αναμφίβολα οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα η ψηφιακή μεταμόρφωση κάνουν πιο εύκολη την πρακτική της ευέλικτης εργασίας, δίνοντας την ευκαιρία σε οργανισμούς να αναπτύξουν νέες δομές και νέα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων τους. Επιπλέον, σήμερα υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες για την εκπαίδευση των υπαλλήλων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Αυτό φυσικά προϋποθέτει την επένδυση από τους οργανισμούς τόσο στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, όσο και στις τεχνολογικές υποδομές. Σ’ αυτήν τη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους οργανισμούς να καθορίσουν τους στόχους και την στρατηγική τους και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν τη στρατηγική αυτή στους ανθρώπους τους αποτελεσματικά χτίζοντας εμπιστοσύνη και προσφέροντας τους μια εμπειρία που θα ενισχύει περαιτέρω την αφοσίωση τους.

6. Τι έχει κάνει η PwC όσον αφορά την τεχνολογία;

Μέσα από την παγκόσμια πρωτοβουλία της με τίτλο “New World – New Skills”, η PwC επενδύει στον εμπλουτισμό των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων 276.000 ανθρώπων της, μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να επενδυθούν 3 δισεκατομμύρια δολάρια για την ψηφιακή εκπαίδευση των ανθρώπων μας, αλλά και την ανάπτυξη και ανταλλαγή τεχνολογιών με απώτερο στόχο την καλύτερη υποστήριξη των πελατών μας, αλλά και των κοινοτήτων μέσα στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us