Συνέντευξη του Ευγένιου Ευγενίου, Διευθύνοντος Συμβούλου, PwC Κύπρου

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Συνέντευξη όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος" 

 

Πώς κρίνετε την πορεία της χώρας; Ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία;

Η κυπριακή οικονομία στηρίζεται πλέον σε μια πιο σταθερή και υγιή δημοσιονομική βάση και έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Αυτό αντανακλάται στις βελτιωμένες αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και στη δυνατότητα δανεισμού από τις αγορές με χαμηλότερο κόστος.  Παρ’ όλ’ αυτά, έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα, ιδιαίτερα σε σχέση με τα εισοδήματα και τις θέσεις εργασίας. Μια εξίσου σημαντική πρόκληση είναι τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), τα οποία χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Προκειμένου να διαχειριστούμε με επιτυχία τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που διανοίγονται, θα πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας ώστε αυτή να καταστεί πιο εξωστρεφής, καινοτόμα και ανταγωνιστική.

 

Ποιες μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει και έχουν μείνει στα συρτάρια;

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, χρειάζεται να προωθηθούν άμεσα μεταρρυθμίσεις που συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας. Οι θέσεις που καταλαμβάνει η Κύπρος στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας και ευκολίας του επιχειρείν αλλά και η γενικότερη επίδοσή της σε θέματα ψηφιακής οικονομίας, καινοτομίας και προσέλκυσης επενδύσεων όσον αφορά θέματα έρευνας, είναι ενδεικτικές των κενών που υπάρχουν και των ενεργειών που επιβάλλεται να γίνουν. Η χαμηλή αξιολόγηση των μαθητών μας στο Πρόγραμμα PISA πρέπει να μας προβληματίσει. Χρειαζόμαστε παιδεία που να ανταποκρίνεται στις αυριανές ανάγκες των παιδιών μας. Πιστεύω πως πρέπει να θέσουμε στρατηγικό στόχο η Κύπρος να βρεθεί στις δέκα πιο ανταγωνιστικές και καινοτόμες οικονομίες και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα δράσης με χρονοδιάγραμμα τα επόμενα δέκα χρόνια προκειμένου αυτό να επιτευχθεί. Άλλες μικρές σε μέγεθος χώρες το πέτυχαν ήδη, άρα μπορούμε και εμείς.  

 

Τι κάνετε εσείς ως οργανισμός για να συμβάλετε σε αυτή την προσπάθεια;

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης που εφαρμόζουμε στην PwC Κύπρου, συνεργαζόμαστε με σημαντικούς ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς φορείς που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας, στη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων start-ups και στην ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι η πολιτεία και ο ιδιωτικός τομέας επιβάλλεται να εργαστούν συλλογικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πρόσφατη συνεργασία, όπου η PwC είναι στρατηγικός εταίρος του RISE «Research Centre on Interactive Media Smart Systems and Emerging Technologies». Πρόκειται για μια κοινοπραξία (Δήμος Λευκωσίας ως συντονιστικός φορέας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Max Planck Institute της Γερμανίας και το University College London του Ηνωμένου Βασιλείου), η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Teaming for Excellence», το οποίο αποτελεί μέρος του πλαισίου «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Έρευνα και την Καινοτομία.

 

Πώς βλέπετε το τραπεζικό σκηνικό; Σας ανησυχεί ο μεγάλος όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η συσσώρευση ακινήτων από τις τράπεζες;

Από το 2013 ο τραπεζικός τομέας κατάφερε να σταθεροποιηθεί και να σημειώσει σημαντική πρόοδο. Ωστόσο, το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων παραμένει υψηλό. Ταυτόχρονα οι τράπεζες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αντιμέτωπες με ένα πιο απαιτητικό εποπτικό περιβάλλον. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα που έχει επιτευχθεί θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ολιστική, συστημική λύση, να ενισχυθεί το πλαίσιο αφερεγγυότητας και να θεσπιστούν νομοθεσίες που θα επιτρέψουν την μεταφορά προβληματικών δανείων εκτός των τραπεζικών ισολογισμών. Είτε πρόκειται για εσωτερικές μονάδες διαχείρισης δανείων, αυτόνομες κακές τράπεζες, ή εξωτερικές πλατφόρμες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, είτε για πώληση δάνειων, είναι αναγκαίο όλα τα παραπάνω να υποστηρίζονται από ένα προσαρμοσμένο λειτουργικό μοντέλο, ακριβείς αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης των ΜΕΔ. Πέραν της θωράκισης των ισολογισμών, οι τράπεζες πρέπει να εισέλθουν στην ψηφιακή εποχή και με συγχωνεύσεις που θα πραγματοποιηθούν να δημιουργηθούν τραπεζικά σχήματα με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

 

Αδιαμφισβήτητα τα κίνητρα πολιτογράφησης υπήρξαν τονωτική ένεση για την οικονομία μας. Θα πρέπει να μείνουν ως έχουν σε μόνιμη βάση; Ποια η άποψη σας;

H διαχείριση του προγράμματος για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών, είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς επηρεάζει την εικόνα της Κύπρου στη διεθνή επενδυτική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων. Ως χώρα, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να παρέχουμε τα κατάλληλα κίνητρα στους ξένους επενδυτές. Όσον αφορά όμως το σχέδιο για την πολιτογράφηση αλλοδαπών χρειάζεται ρύθμιση και έλεγχος στον τρόπο προώθησης του. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις. Ευρύτερος στόχος μας πρέπει να είναι η διασφάλιση τόσων των συνθηκών βιώσιμης και υγιούς ανάπτυξης του τομέα των ακινήτων και της οικονομίας ευρύτερα αλλά και της θετικής εικόνας για την Κύπρο. Η αναθεώρηση των υφιστάμενων κινήτρων είναι απαραίτητο να εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό.

 

Πώς ο Έφορος Εταιρειών θα μπορούσε να εκσυγχρονιστεί ώστε να ακολουθήσει ευρωπαϊκά πρότυπα; Ποιες οι άμεσες αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να προβεί;

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που απαιτεί ταχύτητα, αξιοπιστία και διαφάνεια  ο ρόλος του Έφορου Εταιρειών δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικός και απαραίτητος όσο είναι σήμερα. Η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος είναι υψίστης σημασίας, καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει γρήγορη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Για να επιτευχθεί αυτό, βασική προϋπόθεση είναι η άμεση μετάβαση του τμήματος, αλλά και της δημόσιας υπηρεσίας γενικότερα, στην ψηφιακή εποχή. Και αυτό δε σημαίνει απλά πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Σημαίνει ολοκληρωτικός ψηφιακός μετασχηματισμός.

 

Ο έφορος Φορολογίας βρίσκεται σε τροχιά εκσυγχρονισμού. Ποιες διαχρονικές παθογένειες δεν έχουν αντιμετωπιστεί και θα έπρεπε να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα στην επίλυσή τους;

Αντιλαμβάνομαι ότι στόχος της εκσυγχρονιστικής προσπάθειας, είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής φορολογικής αρχής με νέα δομή και διαδικασίες. Αυτές θα συντελέσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών και των πολιτών γενικότερα και στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογουμένων και της φορολογικής διοίκησης, στη βάση της διαφάνειας, της ταχύτητας και της αξιοπιστίας. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να επιτευχθεί αυτό αφού ξεπερασμένες πρακτικές συνεχίζονται ακόμη. Και εδώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος. Ταυτόχρονα σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο που μεταβάλλεται θα πρέπει να αξιολογήσουμε το φορολογικό μας σύστημα και να δράσουμε προληπτικά προχωρώντας στις απαραίτητες αλλαγές.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us