3ο Twitter Tax Cast από την PwC Κύπρου

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.


Στέλιος Βιολάρης: 3ο Twitter Tax Cast από την PwC Κύπρου

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους στο @PwC_Cy_Press στις 10 Μαΐου από τις 16:00 μέχρι 18:00

 

 

Τι είναι το Twitter Tax Cast;

Είναι μια πρωτοβουλία της PwC Κύπρου μέσω της οποίας, αξιοποιώντας την ταχύτητα και την αμεσότητα της επικοινωνίας που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κοινό έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για το φορολογικό σύστημα της Κύπρου και να πάρει απαντήσεις για θέματα που άπτονται της ισχύουσας κυπριακής νομοθεσίας. Μέσω του Twitter,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους για θέματα φορολογίας στο @PwC_Cy_Press, χρησιμοποιώντας το hashtag #PwCCyTaxCast. Τις ερωτήσεις τους θα απαντούν μέλη της εξειδικευμένης σε θέματα φορολογίας ομάδας του οργανισμού.

Κάθε πόσο πραγματοποιείται η πρωτοβουλία;

Πραγματοποιείται ετησίως. Μετά την επιτυχία που σημείωσε το πρώτο Twitter Tax Cast που διοργανώσαμε το 2016, θελήσαμε να εξελίξουμε την πρωτοβουλία αυτή σε ετήσιο θεσμό ώστε να παρέχουμε στις εταιρείες και στο κοινό όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα της Κύπρου. Φέτος το Twitter Tax Cast θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 10 Μαΐου από τις 16:00 μέχρι 18:00.  Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να το παρακολουθήσουν και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους ζωντανά μέσω του εταιρικού λογαριασμού της PwC @PwC_Cy_Press στο Twitter. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.pwc.com.cy/twitter-cast 

Σε ποιους απευθύνεται;

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε οργανισμούς αλλά και σε φυσικά πρόσωπα που ήδη δραστηριοποιούνται ή στοχεύουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες στην Κύπρο. Απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν εντάξει την τεχνολογία και κατά συνέπεια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον τρόπο που εργάζονται και δραστηριοποιούνται και θέλουν να βρίσκουν τις πληροφορίες που αναζητούν άμεσα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι απαντήσεις στις ερωτήσεις θα δίνονται στα ελληνικά, στα αγγλικά αλλά και στα ρωσικά.

Ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της πρωτοβουλίας;

Η χρησιμότητα της πρωτοβουλίας έγκειται στο ότι συμβάλλει στη συμμόρφωση των εταιρειών και των επαγγελματιών με την αρμόδια φορολογική αρχή αλλά και στον αποτελεσματικό φορολογικό τους σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστά την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. Στην PwC Κύπρου πιστεύουμε ότι η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη στήριξη των επιχειρήσεων, είναι αναγκαία για την επίτευξη συνθηκών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας.

 

Στέλιος Βιολάρης
Συνέταιρος
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Φορολογίας
PwC Κύπρου

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us