"Ανάγκη για ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης"

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Sep 05, 2016

"Η έξοδος από το μνημόνιο πρέπει να σηματοδοτήσει μια νέα συντονισμένη προσπάθεια"

Συνέντευξη του Ευγένιου Ευγενίου όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Ο Φιλελέυθερος"

 

Η μετα-μνημόνιο εποχή συγκεντρώνει πολλές προκλήσεις και η Κύπρος χρειάζεται πλέον να κινηθεί πιο οργανωμένα και πιο αποφασιστικά. 

Σύμφωνα με τον κ. Ευγένιο Χρ. Ευγενίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της PwC Κύπρου, «χρειάζεται να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, εκσυγχρονίζουν τον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους και των θεσμών και θέτουν τα δημόσια οικονομικά σε μακροχρόνια βιώσιμη βάση. Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας, χρειάζεται να δώσουν έμφαση στην ποιότητα και στην ανταγωνιστικότητα». 

Μεταξύ άλλων, σημειώνει την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και πλήρης αποκατάστασης της αξιοπιστίας της Κύπρου. Χρειαζόμαστε, αναφέρει, «νέες υπηρεσίες και νέες αγορές» και υπογραμμίζει πως «όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης».

 

Πώς βλέπετε την πορεία της οικονομίας και των επιχειρήσεων μετά την έξοδο της Κύπρου από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής; 

Η Κύπρος πέτυχε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μέσα στο χρονικό πλαίσιο που αρχικά τέθηκε, χωρίς να χρειαστεί όλο το ποσό του προγράμματος, βγήκε από την ύφεση και επέστρεψε στις διεθνείς αγορές. 

Αυτό επετεύχθη χάρη στην πολιτική βούληση που είχε επιδειχθεί, στη συλλογική, σκληρή δουλειά και πάνω απ' όλα χάρη στην κοινωνική συναίνεση και στην υπευθυνότητα των Κυπρίων. Λίγοι το περίμεναν αυτό. Να σας θυμίσω το εξώφυλλο του Economist τον Μάρτιο του 2013 με την Κύπρο να βυθίζεται στη Μεσόγειο. Μέσα σε πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες, σταθήκαμε δίπλα στις κυπριακές επιχειρήσεις βοηθώντας τες να βρουν λύσεις σε σύνθετα προβλήματα και να αντέξουν. Τώρα, μέσα σε ένα ρευστό και έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, θα πρέπει να υιοθετήσουν και να εφαρμόσου στρατηγικές ανάπτυξης. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στις κυπριακές επιχειρήσεις και να τις στηρίζουμε με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη μας στην Κύπρο και διεθνώς. Ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν.

 

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει ενώπιον της η κυπριακή οικονομία; 

Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, που θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της ανεργίας και των μη εξυπηρετούμενών δανείων. Παράλληλα η πλήρης αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Κύπρου και η αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα των οίκων αξιολόγησης, θα εξασφαλίσει απρόσκοπτη και φθηνότερη πρόσβαση στις αγορές. Επιπλέον, χρειάζεται να βελτιωθεί η κατάταξη της Κύπρου στους διεθνείς δείκτες επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Για να πετύχουμε τα παραπάνω, χρειάζεται να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, εκσυγχρονίζουν τον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους και των θεσμών και θέτουν τα δημόσια οικονομικά σε μακροχρόνια βιώσιμη βάση. Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας, χρειάζεται να δώσουν έμφαση στην ποιότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Μια άλλη σημαντική πρόκληση είναι η καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας, η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και των start ups, αλλά και η ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας. Έτσι οι νέοι μας θα έχουν τις ευκαιρίες να αναπτύξουν τις ιδέες τους και θα δημιουργήσουμε μια οικονομία της καινοτομίας και της γνώσης. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης που εφαρμόζουμε στην PwC Κύπρου, συνεργαζόμαστε με σημαντικούς ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς φορείς στηρίζοντας τέτοιες πρωτοβουλίες.

 

Πώς σχολιάζετε τις χαλαρώσεις που παραχωρεί η Κυβέρνηση, όπως είναι η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς, και το ξεπάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο, δηλαδή (πρόσληψη 3 χιλ. οπλιτών); 

Όταν αποφάσεις εξυπηρετούν έναν απώτερο σκοπό όπως είναι η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, για παράδειγμα η ανεργία, ή η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ή πρόκειται για δημόσιες επενδύσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας, είναι ευπρόσδεκτες. Πάντοτε, όμως, στο πλαίσιο του στόχου για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και με βάση τις ρεαλιστικές δυνατότητες της οικονομίας.

 

Πιστεύατε πως ο κλάδος των υπηρεσιών θα αποτελούσε σταθερό πυλώνα για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας; Ποια είναι κατά την άποψη σας η ορθή στρατηγική για την πορεία και την ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών; 

Κατά την κορύφωση της κρίσης το 2013, πολλοί πίστευαν πως ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών θα κατέρρεε, μαζί με τη θέση της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο. Αντίθετα οι επαγγελματικές υπηρεσίες, μαζί με τον τουρισμό, κράτησαν την κυπριακή οικονομία όρθια και αποτέλεσαν σημαντικό μοχλό ανάκαμψης και εξόδου από την ύφεση. Για πρώτη φορά, η PwC Κύπρου προχώρησε και στην καταγραφή του συνολικού αποτυπώματος του οργανισμού εξετάζοντας την ευρύτερη επίδραση του στην οικονομία, την κοινωνία αλλά και το περιβάλλον, που εκτιμάται για το οικονομικό έτος 2015 στα €162,8 εκατ.  Αυτό επετεύχθη μέσω της υιοθέτησης της εξειδικευμένης μεθοδολογίας Total Impact Measurement & Management από εμπειρογνώμονες της PwC Ηνωμένου Βασιλείου. Λόγω των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων σε θέματα φορολογίας, διαφάνειας και ρύθμισης και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας σε σημαντικές για την Κύπρο αγορές, όπως η Ρωσία και η Ουκρανία, ο τομέας των υπηρεσιών βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις. Στρατηγικά, η επικέντρωση στην ποιότητα, στην αποτελεσματική εποπτεία και στη διευκόλυνση της διεξαγωγής επιχειρηματικών εργασιών, μέσα από την απλοποίηση διαδικασιών, αλλά και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή καθώς και η βελτίωση των υποδομών αποτελούν μονόδρομο. Επιπλέον, επιβάλλεται η γρήγορη προσαρμογή στις διεθνείς εξελίξεις. Χρειαζόμαστε νέες υπηρεσίες και νέες αγορές. Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε στα πλαίσια της ad hoc επιτροπής που συνέστησε η Κυβέρνηση υπό την εποπτεία του υπουργού Οικονομικών.

 

Εξακολουθεί η γραφειοκρατία να αποτελεί εμπόδιο για τους επενδυτές; Πάγωσαν επενδύσεις λόγω κρατικών σκοπέλων και ποιες είναι αυτές; 

Η γραφειοκρατία αποτελεί μια διαχρονική πρόκληση για το επενδυτικό περιβάλλον της Κύπρου. Όπως προανέφερα, είναι από τα ζητήματα που πρέπει να εργαστούμε για να τα αντιμετωπίσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται. Χρειάζεται, επομένως, να υπάρξει διαφάνεια, προβλεψιμότητα, επιτάχυνση και απλοποίηση στις διαδικασίες, βελτίωση στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αντιμετώπιση της πολυνομίας και να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής. Δεν είναι μόνο οι επενδύσεις που πάγωσαν, είναι και οι επενδύσεις που δεν ήρθαν. Είμαστε μια μικρή οικονομία σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, σε μια ασταθή περιοχή με προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Για να μπούμε στο «στόχαστρο» των επενδυτών, πρέπει να είμαστε ψηλά στην κατάταξη στους διεθνείς δείκτες επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας και με την πρώτη επαφή ο δυνητικός επενδυτής να σχηματίζει την εικόνα ενός σύγχρονου κράτους με κατάλληλες υποδομές. Ωστόσο, πάρα τα προβλήματα, οι επενδύσεις που έγιναν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικές. Ενδεικτικά αναφέρω την εξαγορά κυπριακής φαρμακευτικής βιομηχανίας, τις μαρίνες, τα γήπεδα γκολφ, τις επενδύσεις σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τις εμπορικές και γραφειακές αναπτύξεις και την επένδυση στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η προώθηση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να βλέπουμε επενδύσεις να έρχονται στη χώρα μας.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us