Επένδυση στη γνώση και στην καινοτομία για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης

'Αρθρο του Ευγένιου Ευγενίου, CEO, PwC Κύπρου, όπως δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Ευρωκέρδος" 

 

H κυπριακή οικονομία, μετά από μια δεκαετία έντονων αναταράξεων, στηρίζεται σε μια πιο σταθερή και υγιή δημοσιονομική βάση, καταγράφει συνεχώς θετικά βήματα και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Σημαντική πρόοδος έχει επίσης σημειωθεί στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Παρά όμως το θετικό κλίμα που επικρατεί, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλες και σύνθετες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της PwC για τους CEOs, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία και αβεβαιότητα για το μέλλον. Για να θωρακίσουμε την οικονομία μας έναντι μελλοντικών κραδασμών χρειάζεται να προβούμε τώρα στις απαραίτητες αλλαγές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Οι χαμηλές θέσεις που καταλαμβάνει η χώρα μας στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας και ευκολίας του επιχειρείν, στην ψηφιακή οικονομία αλλά και στην προσέλκυση επενδύσεων σε θέματα έρευνας, είναι ενδεικτικές των δράσεων που καλούμαστε να αναλάβουμε.

Επιπρόσθετα οι επιχειρηματικοί ηγέτες ανησυχούν για την έλλειψη των απαραίτητων δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας, την ανάγκη για κατάρτιση σχεδίων δράσης που αφορούν την ψηφιακή μεταμόρφωση των επιχειρήσεων, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και για τα δεδομένα και τη κυβερνοασφάλεια. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων είναι η άλλη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας.

Η Κύπρος χρειάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα ενισχύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας και θα ανταποκρίνεται στις αυριανές ανάγκες των ανθρώπων της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι απαραίτητη η πολιτική συναίνεση και η βούληση για αλλαγές, ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα οικονομία που θα στηρίζεται στην καινοτομία και στη γνώση αλλά και στην εξωστρεφή και δυναμική επιχειρηματικότητα. Αυτό που απαιτείται ώστε να παραμείνει η χώρα σε υγιή και σταθερή τροχιά ανάπτυξης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη νέων οικονομικών και η αύξηση των εισοδημάτων.

Ο ρόλος της επιχειρηματικής κοινότητας σε αυτήν την προσπάθεια είναι καθοριστικός. Έχουμε ευθύνη να εργαστούμε με διαφάνεια και να ενθαρρύνουμε τις αλλαγές που θα μας επιτρέψουν να  πορευτούμε προς το μέλλον επιτυγχάνοντας θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία αλλά και τον στόχο για βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

 

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us