Προβλέψεις για το 2018: O αέρας αποπνέει αισιοδοξία

Οι οικονομολόγοι της PwC αναλύουν τα ζητήματα που αναμένεται να καθορίσουν το παγκόσμιο επιχειρηματικό σκηνικό 

 

Η διεθνής ομάδα οικονομολόγων της PwC, διατυπώνει στην τελευταία έκδοση του «Global Economy Watch», τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις του Οργανισμού για τα ζητήματα που αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της παγκόσμιας αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2018. 

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά σχεδόν 4%. Η αύξηση αυτή θα αποτελέσει τον γρηγορότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2011, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την προσθήκη $5 τρις επιπλέον στην παγκόσμια παραγωγή. Σημαντικό κρίνεται επίσης το γεγονός ότι η ανάπτυξη αυτή δεν θα εξαρτάται από ορισμένες μόνο χώρες, αλλά αντίθετα αναμένεται να είναι ευρεία και συγχρονισμένη. Συγκεκριμένα, οι βασικοί κινητήρες ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, που αποτελούνται από τις οι ΗΠΑ, τις αναδυόμενες χώρες της Ασίας και την Ευρωζώνη, αναμένεται το 2018 να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη με ποσοστό πέραν του 70% σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, σε σύγκριση με 60%  που είχαν συμβάλει το 2017. 

Στο 2% η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη

Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη αναμένεται να ξεπεράσει το 2%. Ο σταθμισμένος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στις περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία) θα είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον πυρήνα (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία). Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση της τάξης του 2,5% και 2% αντίστοιχα σε όρους σταθμισμένου ΑΕΠ, ενώ αυτή θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία οι περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις από τον πυρήνα. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη στις οικονομίες του πυρήνα αναμένεται στην Ολλανδία (+2,5%), ενώ η περιφερειακή οικονομία με τον πιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης προβλέπεται ότι θα είναι η Ιρλανδία (+3,5%). 

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός πως η Ελλάδα ενδέχεται να βγει από το πρόγραμμα διάσωσής της τον Αύγουστο, κάτι που αν τελικά συμβεί θα σημαίνει πως το 2018 θα είναι η πρώτη χρονιά από το 2009 κατά την οποία καμιά οικονομία της Ευρωζώνης δεν θα βρίσκεται υπό την επίβλεψη του ΔΝΤ. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως σε αντίθεση με την ανάκαμψη που παρατηρείται στην Ευρωζώνη, η αβεβαιότητα γύρω από το Brexit αναμένεται να επηρεάσει την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προβλέπεται να ανέλθει μόλις στο 1,4% το 2018. 

Αρχή του τέλους για το εύκολο χρήμα

Σύμφωνα με την έρευνα αναμένεται επίσης μια αυστηρότερη νομισματική πολιτική στην ομάδα των G7, η οποία αντικατοπτρίζει τη γεφύρωση του χάσματος της παραγωγής σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες και τις σταθερές προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να μειώσει ακόμη περισσότερο τις μηνιαίες αγορές στοιχείων ενεργητικού το 2018, ενώ αν ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανακάμψει πιο γρήγορα από τις βασικές προβλέψεις, το 2018 ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ. Την ίδια ώρα στην Ιαπωνία δεν αναμένεται δραματική αλλαγή στη νομισματική πολιτική, ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει  να μειώνει σταδιακά το μέγεθος του ισολογισμού της και να αυξάνει τα επιτόκια. 

Παγκόσμια μείωση της ανεργίας

Ενώ τα επίπεδα ανεργίας σε αρκετά κράτη – μέλη της ΕΕ παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, το ποσοστό ανεργίας στην ομάδα των G7 αναμένεται να είναι το χαμηλότερο των  τελευταίων 40 χρόνων, αφού το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην ομάδα προβλέπεται να μειωθεί κάτω από το 5%,  ποσοστό που  αντιστοιχεί σε 19 εκατομμύρια ανέργους. Παράλληλα αναμένεται μικρή αύξηση των μισθών, οι οποίοι όμως θα παραμείνουν σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με πριν από την κρίση. 

Επίπεδα ρεκόρ για την ενεργειακή ζήτηση

Μεγάλη αύξηση προβλέπουν οι οικονομολόγοι της PwC στην ενεργειακή ζήτηση, αφού η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να καταναλώσει σχεδόν 600 τετράκις εκατομμύρια Βρετανικές Μονάδες Θερμότητας (ΒΤUs),  με το 30%, ποσοστό έξι φορές μεγαλύτερο από την κατανάλωση ολόκληρης της  αφρικανικής ηπείρου, να αναμένεται ότι θα καταναλωθεί από την Ινδία και την Κίνα. Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις το 10% της παγκόσμιας κατανάλωσης αναμένεται να προέλθει από ανανεώσιμες πηγές, ποσοστό που επιβεβαιώνει την αργή μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αξιοσημείωτο, σύμφωνα με τον Οργανισμό, είναι και το γεγονός πως η Κίνα εκτιμάται ότι θα καταναλώνει διπλάσιες ποσότητες ανανεώσιμων σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. 

Σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου

Την ιδία ώρα σχετικά σταθερές αναμένεται να  παραμείνουν κατά την διάρκεια του έτους οι μέσες τιμές πετρελαίου, αφού τον Νοέμβριο ο OPEC και οι σύμμαχοί του συμφώνησαν να διατηρήσουν την  κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (mb/d) μειωμένη παραγωγή μέχρι τα τέλη του 2018. Νοουμένου ότι η συμφωνία θα αποδειχθεί βιώσιμη, αναμένεται μέτρια αύξηση στην παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με τους οικονομολόγους της PwC. Οι κίνδυνοι ωστόσο παραμένουν αυξημένοι λόγω του ενδεχομένου μη συμμόρφωσης και, κυρίως, της δυνατότητας των παραγωγών σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ να αυξήσουν με γοργούς ρυθμούς την προσφορά. 

ΕΝΘΕΤΟ

Κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις

Παρά τις θετικές προβλέψεις ανάπτυξης για το 2018, οι οικονομολόγοι της PwC εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται ενώπιον κινδύνων που σχετίζονται με:

  • τα νέα φορολογικά κίνητρα στις ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη βιώσιμα ψηλά φορολογικά ελλείμματα τα οποία που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών με απρόβλεπτα γρήγορους ρυθμούς και με ευρύτερες δευτερογενείς επιπτώσεις

  • τον χειρισμό των διαπραγματεύσεων για το Brexit καθώς και τις γενικότερες συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ

  • την πολιτική αβεβαιότητα σε μεγάλες οικονομίες καθώς επίκεινται εκλογές στη Βραζιλία, στο Μεξικό, στην Ιταλία, στη Νότιο Κορέα και ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

  • τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις σε σχέση με τη Βόρειο Κορέα.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us