Η δεοντολογία της αμοιβής σε μια δίκαιη κοινωνία

Άρθρο του Φίλιππου Σώσειλου, Συνεταίρου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Η Σημερινή" 

Διαφορές στις αντιλήψεις των διαφόρων γενεών για το τι συνιστά δίκαιη αμοιβή

Το άρθρο 23 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζει πως κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Τι συνιστά όμως μια αμοιβή δίκαιη και ικανοποιητική;

Σύμφωνα με έρευνα και σχετική έκθεση της PwC με τίτλο «The ethics of pay in a fair society: what do executives think;» προκύπτουν σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις των διαφόρων γενεών για τη δίκαιη αμοιβή και για το τι συνιστά ηθική συμπεριφορά γύρω από το ζήτημα αυτό. 

Η έκθεση καταγράφει ουσιαστικές αποκλίσεις ανάμεσα στη νεότερη γενιά, η οποία επιθυμεί ισχυρότερη προστασία των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, και στη μεγαλύτερη γενιά, που εμπιστεύεται την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων της αγοράς για τη θεμελίωση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία της γενιάς κάτω των 40 ετών θεωρεί ότι η κατανομή του πλούτου θα πρέπει να οδηγεί σε ηθικά αποτελέσματα, με όλα τα μέλη της κοινωνίας να λαμβάνουν επαρκές εισόδημα για μια αξιοπρεπή ζωή. Αντίθετα, η γενιά άνω των 50 ετών πιστεύει ότι το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό αξίζει να λαμβάνει εισόδημα που να αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά του και ότι η αποτελεσματικότητα της αγοράς είναι σημαντική στον καθορισμό της κατανομής των εισοδημάτων. 

Το αίσθημα δικαίου ωστόσο είναι ένα όρος με ηθικές και πολιτικές προεκτάσεις που υπόκειται σε ποικίλες ερμηνείες. Οι εταιρείες δεν λειτουργούν εκτός της κοινωνίας, αντίθετα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της και ως εκ τούτου αναμένεται από αυτές να ενεργούν κατά τρόπο δίκαιο και να παρέχουν στους εργαζόμενους τους μια δομή δίκαιης αμοιβής. Δυστυχώς όμως οι εταιρείες, όπως άλλωστε και οι κοινωνίες, δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στις προσδοκίες των πολιτών, με το ένα τέταρτο μέχρι το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην έρευνα να αισθάνονται ότι οι εταιρείες δεν εφαρμόζουν αρχές δικαίου τις οποίες οι ίδιοι θεωρούν σημαντικές. 

Οι εταιρείες καλούνται να εντοπίσουν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μια πιο ολοκληρωμένη ρητορική σχετικά με τον ορισμό του «αισθήματος δικαίου» και το πώς το διασφαλίζουν για τους εργαζόμενους τους. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος η συζήτηση να επικεντρωθεί γύρω από τη μονοδιάστατη θεώρηση του όρου, που βασίζεται αποκλειστικά στο ύψος των μισθών. 

Από την άλλη, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι εταιρείες που αγνοούν τις αμοιβές που καθορίζει η αγορά διατρέχουν τον κίνδυνο να μην είναι ανταγωνιστικές σε ό,τι αφορά το κόστος ή την ποιότητα του ταλέντου. Παρόλο που η άνοδος της  αυτοματοποίησης θέτει υπό αμφισβήτηση τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών στον ανεπτυγμένο κόσμο, τα ζητήματα γύρω από το αίσθημα δικαίου και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εταιρείες θα συνεχίσουν να μας απασχολούν και στο μέλλον. Η δίκαιη αμοιβή και η δεοντολογία που την διέπει εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις, ενώ επιπρόσθετα αποτελούν κίνητρο για πιο αφοσιωμένο προσωπικό, με οφέλη για την μακροπρόθεσμη αξία και την παραγωγικότητα. Οι εταιρείες θα πρέπει συνεπώς να καθορίσουν την προσέγγιση τους στο ζήτημα και στο τι ακριβώς σημαίνει γι’ αυτές το αίσθημα δικαίου.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us