Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

“Αναβάθμιση Δεξιοτήτων για Κοινή Ευημερία”

Του Ευγένιου Χρ Ευγενίου* 

Η κρίση που πυροδότησε η πανδημία του COVID-19 έχει αντίκτυπο σε όλο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και έχει αναδείξει  αδυναμίες, αλλά και περιθώρια βελτίωσης σε συγκεκριμένους τομείς. Ταυτόχρονα έχει επιταχύνει προϋπάρχουσες τάσεις. 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας άλλαξε σημαντικά τον κόσμο της εργασίας και η εισαγωγή των τεχνολογικών λύσεων καθώς και η αυτοματοποίηση επιταχύνθηκαν κατά την πανδημία φέρνοντας το μέλλον πιο κοντά. Στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ “Το μέλλον της εργασίας του 2020 - The future of work report 2020”, αναφέρεται πως το 50% όλων των εργαζομένων διεθνώς θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους μέχρι το 2025 - και αυτό το ποσοστό δεν περιλαμβάνει τους ανέργους. 

Η υγειονομική κρίση αποκάλυψε την ανεπάρκεια των σύγχρονων δομών βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε σχέση με τις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων σήμερα σε συνάρτηση με τις ανάγκες των νέων θέσεων εργασίας, αποτελεί οικονομικό αλλα και κοινωνικό ζήτημα, αφου αυξάνει την ανεργία και διευρύνει τις ανισότητες. 

Η πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που συντάχθηκε σε συνεργασία με την PwC, και έχει ως τίτλο “Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων για την Κοινή Ευημερία - Upskilling for Shared Prosperity”, αποτελεί ένα κάλεσμα σε δράση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, που είναι προϋπόθεση για την επίτευξη της ανάκαμψης.  Η έκθεση εστιάζει στα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν και  περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις, παραθέτοντας  παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους.  

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με προτεραιότητα τις ψηφιακές δεξιότητες, μπορεί να οδηγήσει στο μετασχηματισμό της κοινωνίας, δημιουργώντας πιο υγιείς κοινωνίες και οικονομίες. Αν οι χώρες, βελτιώσουν τις δεξιότητες των πολιτών τους στη βάση των βέλτιστων πρακτικών - όπως αυτές καθορίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) – οι νέες θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο θα φτάσουν τα 5,3 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Επιπρόσθετα, αυτή η επένδυση έχει την προοπτική να αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατα 6.5 τρισεκατομμύρια ευρώ, μέχρι το 2030. Οικονομίες όπου το χάσμα των δεξιοτήτων είναι μεγαλύτερο, όπως η Κύπρος, έχουν και την προοπτική για μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας με τα συνεπακόλουθα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Η έκθεση αναλύει τέσσερις τομείς δράσης. 

  1. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders): Να οικοδομήσουν ένα ισχυρό και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα που θα επικεντρώνεται στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και θα δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτό.

  2. Κράτος: Να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, ανοίγοντας τον δρόμο σε εθνικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, για την συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τον εκπαιδευτικό τομέα.

  3. Επιχειρήσεις: Να θέσουν ως βασική επιχειρηματική αρχή την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και να δεσμευτούν για ενέργειες σε ορισμένο χρονικό ορίζοντα.

  4. Πάροχοι εκπαίδευσης: Να αγκαλιάσουν το μέλλον της εργασίας με θετική διάθεση για ότι αλλάζει και να φέρουν πιο κοντά την συνεχή μάθηση για όλους που δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας.   

Αναντίλεκτα, η πανδημία έχει αναδείξει ως επιτακτική ανάγκη την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, τον επαναπροσδιορισμό των μεθόδων μετάδοσης της γνώσης καθώς και της εμπέδωσης των δομών αλλά και την υιοθέτηση της κουλτούρας για την δια βίου μάθηση. 

Η αντιμετώπιση της αυξανόμενης αναντιστοιχίας μεταξύ των υφιστάμενων δεξιοτήτων και αυτών που απαιτούνται στον ψηφιακό κόσμο, αποτελεί στόχο της PwC πριν ακόμη την εμφάνιση της πανδημίας. Ο οργανισμός παρουσίασε στις αρχές του 2020 το πρόγραμμα “New World, New Skills”, μέσα από το οποίο θα επενδύσει τρία δισεκατομμύρια δολάρια κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων του αλλά και για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, παγκόσμια, με απώτερο στόχο την καλύτερη υποστήριξη των πελατών και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε τοπικό επίπεδο, η PwC Κύπρου θα επενδύσει στα επόμενα 4 χρόνια €2 εκ. σε δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διάχυση της ψηφιακής γνώσης και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες στην ψηφιακή εποχή. 

Ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να ενθαρρύνει διαρκώς τις επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, γεγονός που θα συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων και στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντές τους, παρέχοντας τους τα απαραίτητα εργαλεία για να ξεδιπλώσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρειάζεται σύμπραξη, δέσμευση, αλλαγή πολιτικής, καθώς και ενεργός συμμετοχή στην όλη προσπάθεια τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από την πολιτεία.  

*Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου

 

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us