Συλλογική προσπάθεια για τουριστική αειφορία

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Άρθρο του Γιώργου Ιωάννου, Επιχειρησιακού Διευθυντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αειφορίας, μέλους της ομάδας Τουρισμού στην PwC Κύπρου

Εδώ και αρκετό καιρό ένας σημαντικός αριθμός μελετητών αλλά και κρατικών αξιωματούχων δηλώνουν ότι το υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού της Κύπρου, που βασίζεται ουσιαστικά μόνο στο δίπτυχο «ήλιος και θάλασσα», δεν είναι αποτελεσματικό, καθώς στοχεύει κατεξοχήν στο μαζικό τουρισμό και είναι εξαρτώμενο από τους μεγάλους οργανωτές ταξιδιών.

Είναι επομένως αναγκαία μια αλλαγή στρατηγικής, η οποία θα επιφέρει απεμπλοκή του τομέα από το μαζικό τουρισμό και θα συμβάλει στην επίτευξη τουριστικής αειφορίας. Σίγουρα, η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαμόρφωση μιας στοχευμένης στρατηγικής με συγκεκριμένες δράσεις. Η μελέτη της PwC, που έγινε σε συνεργασία με τη βρετανική ΜΚΟ “Travel Foundation”, για λογαριασμό της TUI, με τίτλο «Μέτρηση της Επίπτωσης του Τουρισμού – Πιλοτική Μελέτη στην Κύπρο», ανέδειξε την ανάγκη για συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ των σημαντικών παραγόντων προς αυτό το σκοπό.

 

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σε μια άλλη μελέτη, η PwC ανέλυσε το φαινόμενο “All inclusive”, με σκοπό την εφαρμογή μέτρων ενθάρρυνσης των επισκεπτών της κατηγορίας αυτής να δοκιμάζουν νέες εμπειρίες κατά την επίσκεψή τους στη χώρα μας. Απώτερος στόχος της μελέτης ήταν η αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης των “All inclusive” επισκεπτών στον προορισμό. Ανάδοχοι του έργου ήταν ο ΚΟΤ, ο οργανισμός “Travel Foundation” και ο ΜΚΟ CSTI (Cyprus Sustainable Tourism Initiative). Η μελέτη αυτή κατέδειξε ότι πράγματι, όταν υπάρχει δέσμευση από την πλευρά των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων, τότε μπορούν να επιτευχθούν οι απαραίτητες συνέργειες προς όφελος του προορισμού γενικότερα. Παράλληλα, η μελέτη έδειξε ότι η απουσία της εμπλοκής των τοπικών αρχών επηρεάζει αρνητικά την όλη προσπάθεια.

Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι μέσα από το προσχέδιο της μελέτης για τη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής Τουρισμού αναδεικνύεται η πιο πάνω ανάγκη για συνεργασίες, ενώ παράλληλα, γίνεται αναφορά σε δράσεις που αφορούν την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον καθώς και τη δημιουργία δεικτών τουριστικής αειφορίας.

Η στρατηγική αειφορίας με επίκεντρο τον προορισμό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία που μπορεί να προσδώσει ουσιαστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον προορισμό, ακόμη και μέσω των σχετικών πιστοποιήσεων που έχουν καθιερωθεί. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία έχει δομηθεί σε πέντε διακριτές φάσεις:

1. Επισκόπηση τουριστικού προϊόντος/Αναγνώριση κύριων θεμάτων του προορισμού

2. Ιεράρχηση και σημαντικότητα

3. Καθορισμός στρατηγικής και στόχων

4. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

5. Διαχείριση δράσεων και προορισμού

 

Η έννοια της τουριστικής αειφορίας με επίκεντρο τον προορισμό δεν είναι καινούρια. Οργανισμοί όπως το Global Sustainable Tourism Council έχουν αναπτύξει κριτήρια τουριστικής αειφορίας, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν μια ουσιαστική βάση πάνω στην οποία θα μπορούν να χτίσουν τις δράσεις τους οι διάφοροι τουριστικοί προορισμοί της Κύπρου αλλά και να αποκτήσουν ανταγωνιστικά οφέλη, ακόμη και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας κυπριακός φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ήδη μελετήσει τα κριτήρια τουριστικής αειφορίας σε συνάρτηση με το δικό του λειτουργικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη μελλοντική εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, η δημιουργία αειφόρων τουριστικών προορισμών απαιτεί την εμπλοκή και την ενθάρρυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των κυβερνητικών αρχών. Η εμπλοκή αυτή θα μπορούσε να γίνει μέσω προγραμμάτων τα οποία να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη αειφόρων τουριστικών προορισμών. Σήμερα ο ΚΟΤ ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το τουριστικό τους προϊόν. Δεδομένου όμως ότι το συνολικό τουριστικό προϊόν ταυτίζεται με τον προορισμό θα πρέπει να αναπτυχθούν σχέδια και πρωτοβουλίες και γι’ αυτόν ευρύτερα. Τα σχέδια αυτά θα μπορούσαν για παράδειγμα να αφορούν την ενθάρρυνση συνεργειών εντός των επιχειρήσεων του προορισμού (αλυσίδα παροχής τουριστικής υπηρεσίας), μέσα από τη δημιουργία ‘clusters’ και την υποστήριξη της δημιουργίας συμπράξεων διαχείρισης του προορισμού. Ωστόσο, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι διοργανωτές ταξιδιών να κατευθύνουν τους πελάτες τους εκτός των ξενοδοχείων αλλά εντός του προορισμού.

Η δημιουργία αφοσίωσης για τον προορισμό (destination brand loyalty) είναι πιο δυνατή από την αφοσίωση προς την επιχείρηση (hotel loyalty) επειδή ακριβώς η δεύτερη είναι πιο εύθραυστη. Ο επισκέπτης χτίζει την αφοσίωσή του στον προορισμό όταν του δίνεται η ευκαιρία να ζήσει μέσα στον προορισμό, δημιουργώντας ο ίδιος τις δικές του μοναδικές τουριστικές εμπειρίες.

Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us