Προς μια πιο επιχειρηματική και καινοτόμα Κύπρο

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

*Του Ευγένιου Ευγενίου, Διευθύνοντα Συμβούλου PwC Κύπρου Από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist 

Η Κύπρος και η Ευρώπη στο σύνολό της, βρίσκονται σήμερα ενώπιον σημαντικών προκλήσεων.  

Ζούμε σε μια παγκόσμια αγορά στην οποία τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν διαταραχθεί. Η μεγαλύτερη εταιρεία ταξί παγκοσμίως, η UBER, δεν διαθέτει  κανένα ταξί, η μεγαλύτερη εταιρεία προσφοράς στέγης, η AirBnB δεν διαθέτει κανένα ακίνητο, η μεγαλύτερη διεθνώς εταιρεία λιανικού εμπορίου, η Alibaba, δεν διαθέτει καθόλου εμπορεύματα,  ενώ η πιο δημοφιλής εταιρεία media, το Facebook, δεν παράγει περιεχόμενο. Από τις εταιρείες αυτές, καμία δεν είναι ευρωπαϊκή. Όπως άλλωστε και καμία από τις τρεις κολοσσιαίες εταιρείες τεχνολογίας: Apple, Google και Amazon. 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η ΕΕ υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες, στην οικοδόμηση μιας καινοτόμου οικονομίας της γνώσης. Λιγότερο ανταγωνιστικές αγορές, περισσότερη ρύθμιση και περιορισμένες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, καθιστούν το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον λιγότερο ελκυστικό σε διεθνές επίπεδο.

Η ΕΕ υστερεί σε θέματα ψηφιακής υποδομής και ικανοτήτων για δημιουργία καινοτομίας.  Το γεγονός αυτό επηρεάζει άμεσα τα επίπεδα παραγωγικότητάς της. Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, αυτό είναι ανησυχητικό και έχει επιπτώσεις στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Άλλη μια πρόκληση, με την οποία η Ευρώπη και η Κύπρος είναι αντιμέτωπες, αφορά στον τραπεζικό τομέα. H ΕΚΤ σπρώχνει τις ευρωπαϊκές τράπεζες για περισσότερα κεφάλαια, και αυτό σε μια περίοδο χαμηλής κερδοφορίας και υψηλών αναγκών για επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, προς αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος και του ανταγωνισμού των υπηρεσιών fintech.

Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την Κύπρο όπου το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Για την αντιμετώπισή του απαιτείται ολιστική, συστημική λύση και περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας. Επιπρόσθετα, η ανάγκη για ενοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπου είναι δυνατό, είναι πλέον αδήριτη όπως και η μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή. Προϋποθέσεις δημιουργίας βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων που διασφαλίζουν την κερδοφόρα ανάπτυξή τους. 

Είναι γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία στηρίζεται πλέον σε μια πιο σταθερή και υγιή δημοσιονομική βάση κι έχει εισέλθει σε μια εποχή ανάπτυξης. Αυτό αντανακλάται στις βελτιωμένες αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και την ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα του κυπριακού ομολόγου. Παρ’ όλ’ αυτά, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας μέχρι να φθάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα.

Αυτό που απαιτείται ώστε να παραμείνουμε, ως χώρα, σε υγιή και σταθερή τροχιά ανάπτυξης είναι η συνεχής αύξηση του επιπέδου εισοδημάτων των πολιτών και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεδομένων της ανάγκης για δημοσιονομική πειθαρχία και του υψηλού επιπέδου ιδιωτικού χρέους, για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε στην αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία έχει μείνει στάσιμη τα τελευταία χρόνια και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, η οποία έχει αναπτυχθεί επειδή έχουμε εργαστεί πιο σκληρά και όχι πιο έξυπνα.

Για να γίνει αυτό η απάντηση είναι μια: δομικές μεταρρυθμίσεις. Οι θέσεις που καταλαμβάνει η χώρα στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας και ευκολίας του επιχειρείν, στην ψηφιακή οικονομία, στην προσέλκυση επενδύσεων σε θέματα έρευνας και στο Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών, είναι ενδεικτικές των κενών που υπάρχουν και των ενεργειών που επιβάλλεται να γίνουν.

To μέτρο σύγκρισής μας, θα πρέπει να είναι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, απέναντι στις οποίες ακόμη υστερούμε. Αρκεί να σημειωθεί ότι αν η Φινλανδία κήρυττε ως αργία όλες τις Παρασκευές ενός εργάσιμου έτους, θα είχε την ίδια παραγωγικότητα με εκείνη της Κύπρου σήμερα!

Η Κύπρος, αν και μικρή σε μέγεθος, αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής εξίσωσης. Όπως και η Ευρώπη, η Κύπρος είναι αναγκαίο να εστιάσει στην ενίσχυση των ικανοτήτων της σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και να μπει αποφασιστικά στη ψηφιακή εποχή. Τέλος για να είμαστε σε θέση να υποδεχθούμε αισιόδοξα το μέλλον, χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στις αυριανές ανάγκες των παιδιών μας. Μεταρρυθμίσεις για μια επιχειρηματικά εξωστρεφή, καινοτόμα, και ανταγωνιστική Κύπρο, μέσα σε μια Ευρώπη που θα βρίσκεται κοντά στους πολίτες και στο παραγωγικό δυναμικό της.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us