Οι νέες νομοθεσίες και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλάζει

 

Η PwC επενδύει στις τεχνολογίες αιχμής και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης 

Τα τελευταία χρόνια η ελεγκτικές διαδικασίες λογιστικού ελέγχου και οι εκθέσεις ελέγχου κεντρίζουν όλο και περισσότερο την προσοχή των ενδιαφερομένων μερών. Οι νέες πρακτικές θέλουν τις εκθέσεις ελέγχου, ειδικά όσον αφορά τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, να δομούνται με τρόπο που να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες, περιγράφοντας λεπτομερώς τα βασικά ζητήματα ελέγχου και την προσέγγιση που υιοθετείται προς αντιμετώπιση αυτών αλλά και τη βάση για τη διεξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Αυτό αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια στη διαδικασία ελέγχου, καθώς οι εν λόγω εκθέσεις θα είναι πλέον σημαντικά πιο εξατομικευμένες, συγκεκριμένες ως προς την οντότητα την οποία αφορούν και, επομένως, πιο σχετικές.  Παράλληλα όμως αυτό δημιουργεί μία άμεση ανάγκη για τους ελεγκτικούς οίκους να δομήσουν αποτελεσματικά μοντέλα υποβολής ελέγχων, να προβλέψουν προβλήματα και να προβούν σε έγκαιρο διάλογο με τους πελάτες τους. 

Την ίδια ώρα, το τοπίο υποβάλλεται σε σημαντική αναδιαμόρφωση μέσω της πρόσφατης νομοθεσίας της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του λογιστικού ελέγχου, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτικών οίκων, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικό ανασχηματισμό της αγοράς, καθώς οι παραδοσιακές πελατειακές σχέσεις θα επηρεαστούν. Επιπρόσθετα, οι αυστηρότεροι περιορισμοί σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών και η επιβολή ανώτατου ορίου στις χρεώσεις δημιουργούν μια νέα εμπορική πραγματικότητα και οι ελεγκτικοί οίκοι θα πρέπει να σχεδιάσουν εκ νέου την ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική τους. Θα πρέπει λοιπόν να ενστερνιστούμε τις αλλαγές αυτές με στόχο να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού, δημιουργώντας εμπιστοσύνη στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. 

Επιπρόσθετα, τα επιχειρηματικά μοντέλα των πελατών μας γίνονται πολυπλοκότερα εν μέσω ενός παγκόσμιου οικονομικού τοπίου που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα και πολλαπλές αλληλεξαρτήσεις. Ακόμη, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για την επεξεργασία και ανάλυση σημαντικών όγκων δεδομένων με έναν πιο διαχωρισμένο τρόπο, που οφείλεται συνήθως σε επαχθείς κανονιστικές απαιτήσεις, με αντίστοιχη ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις και υποδομές στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών. 

Συνεπώς, ως επαγγελματίες στον κλάδο των ελεγκτικών υπηρεσιών, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε καθιερώσει τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να διευκολύνουμε τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του προσωπικού μας, με στόχο να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών μας. 

Προηγμένα λογισμικά ελέγχου

Στην PwC αναγνωρίσαμε αυτές τις τάσεις εδώ και καιρό, με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε πρωτοπόροι στην παροχή καινοτόμων ελεγκτικών υπηρεσιών αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής όπως οι Aura, Halo και Connect, ενώ παράλληλα επενδύουμε σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τα οποία θα αυξήσουν περαιτέρω τις ελεγκτικές μας δυνατότητες. 

Το Aura είναι ένα  ολοκληρωμένο λογισμικό ελέγχου  που διασφαλίζει καθολική ποιότητα και συνέπεια, επιτρέποντας μία προσέγγιση βασισμένη στον συστημικό κίνδυνο, που σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία. 

Το Halo αποτελεί την πρωτοπόρα στην αγορά τεχνολογία ελέγχου δεδομένων, με δυνατότητα να ελέγχει υψηλούς όγκους επιχειρηματικών δεδομένων κρίσιμης σημασίας, βελτιώνοντας την αξιολόγηση, την ανάλυση αλλά και την αντιμετώπιση των κινδύνων. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2016, το Halo έλαβε το σημαντικό βραβείο «Audit Innovation of the Year» του International Accounting Bulletin. 

Τέλος, τo Connect είναι ένα εργαλείο ροής εργασίας, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλή κοινή χρήση πληροφοριών με τους πελάτες μας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου. 

Ως αποτέλεσμα των συνεχόμενων προσπαθειών μας για αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε προς τους πελάτες μας, λάβαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά το σημαντικό βραβείο «Audit Innovation of the Year» της International Accounting Bulletin για την πρωτοπόρα στην αγορά τεχνολογία μας  «GL.ai» – ένα επαναστατικό ρομπότ το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να εντοπίζει ανωμαλίες στο γενικό καθολικό της εταιρείας. 

Αυτοματοποίηση και εκπαίδευση προσωπικού

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι αλλαγές στις οποίες προβαίνουν οι πελάτες μας στις επιχειρήσεις και στις εργασίες τους, καθιστούν ολοένα και πιο απαραίτητη τη αλλαγή στον τρόπο που εμείς, ως ελεγκτές, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Η προσοχή μας  στρέφεται στις επενδύσεις στην τεχνολογία (αυτοματοποίηση, απλοποίηση και εκσυγχρονισμός), στη βελτίωση των διαδικασιών και της προσέγγισης καθώς και στην ενίσχυση της εμπειρίας του προσωπικού μας.

Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης ήδη επηρεάζονται από παράγοντες όπως ο έλεγχος και ανάλυση δεδομένων , το υπολογιστικό νέφος και ασφάλεια δεδομένων. Το προσωπικό μας ενισχύει τις δεξιότητές του που αφορούν την αξιολόγηση, την εποπτεία και τη διαχείριση νωρίτερα στη σταδιοδρομία του, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στη νέα πραγματικότητα, ενώ η ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας. 

Οι πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας αποτελούν μοναδική ευκαιρία, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη δημιουργία εμπιστοσύνης και πάλι στο σύστημα. 

Λιάκος Μ Θεοδώρου

Συνέταιρος

Επικεφαλής Ελεγκτικών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

PwC Κύπρου

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us