Interview with Kyriakos Kokkinos

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Συνέντευξη με τον Κυριάκο Κόκκινο, Executive Director του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών PwC Κύπρου

 

Πόσο αναγκαία είναι σήμερα η μετάβαση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή;

Το μέλλον των επιχειρήσεων κινείται προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς αυτός είναι απαραίτητος για την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξή τους.  Κατά συνέπεια η μετάβαση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή είναι δεδομένη, αναγκαία και σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιείται ήδη στις πλείστες επιχειρήσεις. Η πρόκληση ωστόσο είναι το κατά πόσο αυτή η μετάβαση γίνεται με τη σωστή προσέγγιση και τον ενδεδειγμένο ρυθμό, αλλά και το κατά πόσο η ηγεσία των επιχειρήσεων ενστερνίζεται ότι αυτή αποτελεί προτεραιότητα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλά η υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής ενός οργανισμού και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από όλους στην ανώτατη διοίκηση. Αυτό συμβαίνει γιατί αφορά τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και παραγωγικότητας, αλλά και το επιχειρηματικό μοντέλο, τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την επιχείρηση. Περισσότερο απ’ όλα όμως αφορά τη σχέση και επαφή με τον πελάτη, αυτό δηλαδή που αποκαλούμε customer experience. Αυτό πρέπει να γίνεται συνδυαστικά και σε πλήρη αρμονία με άλλες παράλληλες πρωτοβουλίες και δράσεις της επιχείρησης που επικεντρώνονται στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Κατά συνέπεια ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα λέγαμε ότι αποτελεί μέρος του DNA ενός οργανισμού, της εταιρικής του κουλτούρας και της φιλοσοφίας του σε μια παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή οικονομία.

 

Πόσο ανταποκρίνονται στην ανάγκη αυτή οι επιχειρήσεις στην Κύπρο;

Υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία που δείχνουν ότι αρκετές επιχειρήσεις έχουν ξεπεράσει το στάδιο της αναγνώρισης της αναγκαιότητας και μάλιστα αρκετοί οργανισμοί έχουν προχωρήσει ήδη σε τολμηρά βήματα στρατηγικής προσέγγισης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Κύπρος σύμφωνα με τους  δείκτες DESI (Digital Economy and Society Index https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi) βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις της ψηφιακής οικονομίας, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ της Νοτίου και Βορείου Ευρώπης και αυτό σημαίνει ότι οι χώρες της Νοτίου Ευρώπης υστερούν όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά τους, και τις θέσεις εργασίας.       

 

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει μια εταιρεία κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ψηφιακής στρατηγικής;

Όπως ανέφερα και πιο πάνω, η μεγαλύτερη πρόκληση συνίσταται στην ικανότητα ενός οργανισμού να προσεγγίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με στρατηγική διάθεση και η ηγεσία να αναγνωρίσει τη σημαντικότητά του ώστε να στηρίξει τη διαδικασία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ένα απλό έργο μηχανογράφησης. Είναι ένα ταξίδι που χρειάζεται καλό σχεδιασμό, ικανό καπετάνιο και επιτελείο και πάνω απ’ όλα καλή διάθεση και όρεξη. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι ολιστικός αλλά το κάθε βήμα να είναι μικρό, εφικτό και να αποσκοπεί σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η ετοιμότητα για αλλαγή, η προσαρμοστικότητα και η συλλογικότητα είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την επιτυχή του υλοποίηση του σχεδιασμού ενώ οι σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης (collaborative leadership, design thinking, agile method κτλ.) αποτελούν τα απαραίτητα εργαλεία. Η PwC αναγνωρίζει τις ανάγκες των εταιριών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και αναπτύσσει νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού (ανάλυση, στρατηγική, σχεδιασμό, υλοποίηση) ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές.

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία είναι γεγονός. Τι αντίκτυπο έχει αυτό στον τρόπο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών σήμερα;

Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις της τεχνολογίας δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών. Προϊόντα, υπηρεσίες, επαγγέλματα, επιχειρηματικά μοντέλα και ρόλοι επαναπροσδιορίζονται ή και εξαφανίζονται ή «γεννιούνται» μέσα από την αλληλεπίδραση του διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών. Ειδικότερα, οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), ρομποτική και drones έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών και αναμένεται ότι η εξέλιξή τους θα έχει ακόμα περισσότερη δραστική επίδραση στο μέλλον. Για παράδειγμα,  στα επαγγέλματα του λογιστή ή και του δικηγόρου, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή μιας γνωμάτευσης ή των επαγγελματικών αναφορών, αντικαθιστώντας την εργασία του επαγγελματία. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη αρνητικό, νοουμένου ότι ο επαγγελματίας προσαρμόζεται και εστιάζει σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τη «βιομηχανοποίηση» των απλών εργασιών τεχνητής νοημοσύνης.  

 

Η τεχνολογία αλλάζει τα δεδομένα για τους CEOs

Είναι άκρως ενδιαφέρον το πόρισμα της πρόσφατης μελέτης της PwC «Global CEO study 2016», μέσα από την οποία καταδεικνύεται ένας σαφής επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων των CEOs από διάφορους κλάδους, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου ρόλου της τεχνολογίας.

Η ίδια μελέτη καταδεικνύει ότι οι CEOs πιστεύουν ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει σημαντικά  τον ανταγωνισμό στους κλάδους τους. Συγκεκριμένα, το 68% των CEOs στην Κύπρο θεωρεί ότι η τεχνολογία τα τελευταία 20 χρόνια άλλαξε δραστικά τον χώρο όπου δραστηριοποιούνται, ενώ για τα επόμενα πέντε χρόνια το 99% των CEOs αναμένει ότι θα επηρεαστεί δραστικά ή σημαντικά ο κλάδος τους.     

 

Πρόσφατα η PwC Κύπρου συνήψε στρατηγική συνεργασία σε θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής με την PwC Ισραήλ. Πώς αλλάζει αυτό τα δεδομένα στην κυπριακή αγορά;

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πνευματικού κεφαλαίου δυο PwC από διαφορετικές χώρες, καθώς οι αγορές μας χαρακτηρίζονται από παρόμοιες προκλήσεις και διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας. Τόσο η PwC Ισραήλ όσο και η PwC Κύπρου διαθέτουν τεχνογνωσία στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και η συνεργασία αυτή αυξάνει και εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες και των δύο. Άλλωστε, η PwC Κύπρου είναι αναπόσπαστο μέρος του διεθνούς δικτύου της PwC και τέτοιες συνέργειες υπάρχουν και ενισχύονται και με άλλα γραφεία του δικτύου μας. Οι πελάτες αναμένουν να δουν τη δύναμη του δικτύου μας και να λάβουν τα οφέλη που τους παρέχει μια τέτοιας μορφής συνεργασίας μέσα από τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που τους παρέχονται αλλά και της επιτάχυνσης της υλοποίησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us