Αυξάνεται η ζήτηση για Executive Coaching στην Κύπρο

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Article as appeared in Phileleftheros newspaper 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός επαγγελματιών με επαρκή προσόντα ώστε να ανταποκριθούν στη ζήτηση αυτή 

Η ηγετική καθοδήγηση ενός οργανισμού ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα αποτελεί σήμερα μεγαλύτερη πρόκληση από ποτέ άλλοτε. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, η παγκοσμιοποίηση, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών και των εργαζομένων, οι αλλαγές στις δημογραφικές συνθήκες, οι αυξημένες πιέσεις και ο πιο έντονος ανταγωνισμός δεν είναι παρά μερικές μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηγέτες των επιχειρήσεων. 

Πολλά στελέχη που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό το περιβάλλον γρήγορα συνειδητοποιούν ότι η μόνη οδός προς την επιτυχία είναι η προσαρμογή στις εξελίξεις. Το επίκεντρο μετατοπίζεται πλέον από την υλοποίηση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής στη συνεχή αναζήτηση νέων, πιο αποτελεσματικών τρόπων επιχειρηματικής δράσης.  

Η αναδυόμενη αυτή ανάγκη για «προσαρμοστικότητα στην αλλαγή» συχνά απαιτεί σημαντική εξέλιξη και σε προσωπικό επίπεδο. Για να λειτουργήσουν με επιτυχία ως φορείς αλλαγής, τα στελέχη πολλές φορές καλούνται να αμφισβητήσουν όσα θεωρούν δεδομένα, να επανεξετάσουν καίρια ζητήματα υπό μια νέα οπτική, να αναπτύξουν βαθύτερη αυτοεπίγνωση ή να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τον δικό τους αντίκτυπο στους άλλους. Τέτοιου είδους αλλαγές δεν μπορούν σε καμία σχεδόν περίπτωση να επιτευχθούν χωρίς υποστήριξη. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρατηρείται αυξημένη δημοτικότητα του executive και επαγγελματικού coaching και στην Κύπρο. 

Τι είναι λοιπόν το Executive Coaching; Πρόκειται για μια εμπιστευτικής φύσεως συνεργασία σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ ενός εκτελεστικού στελέχους και ενός executive coach, στo πλαίσιo της οποίας ο coach στηρίζει τον πελάτη του στον καθορισμό και στην επίτευξη των στόχων του, κατά τρόπο που να συμβάλλει στην υλοποίηση των γενικότερων στρατηγικών επιδιώξεων του οργανισμού. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του Executive Coaching, ένα εκτελεστικό στέλεχος είχε αναφέρει «Η αποτελεσματικότητα του coaching έγκειται στο ότι σου προσφέρει σταθερότητα, ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορείς να κάνεις μια παύση, να σκεφτείς και να ανασυνταχθείς. Αυτό συχνά οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στο πώς αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητά σου και πώς ασκείς τον ηγετικό σου ρόλο και έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στον οργανισμό». 

Ποια είναι όμως τα κύρια κριτήρια με βάση τα οποία ένα εκτελεστικό στέλεχος θα επιλέξει τον coach με τον οποίο θα συνεργαστεί; Μερικά από τα βασικά θέματα που θα πρέπει να έχει υπόψιν του περιλαμβάνουν: 

 1. Είναι διαπιστευμένος από αναγνωρισμένο επαγγελματικό σώμα, όπως η Διεθνής Ομοσπονδία Coach (ICF), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Mentoring & Coaching (EMCC) ή το Διεθνές Ινστιτούτο Coaching (ICI);

 2. Ποια μεθοδολογία ακολουθεί με τους πελάτες του; Είναι σε θέση να την περιγράψει με σαφήνεια και συντομία;

 3. Ποια είναι η εμπειρία του με το coaching; Μπορεί να μοιραστεί μαζί σας τις εμπειρίες του με άλλους πελάτες;

 4. Ποια είναι η πολιτική εχεμύθειας που υιοθετεί; Με ποιον κώδικα δεοντολογίας συμμορφώνεται;

 5. Είναι πρόθυμος να προσφέρει μια σύντομη, συνεδρία coaching ως δείγμα της δουλειάς του, έτσι ώστε ο πελάτης να έχει μια πρακτική εμπειρία της προσέγγισής του πριν δεσμευτεί;   

  Το επάγγελμα του coaching στην Κύπρο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Πολλές φορές οι πελάτες δεν είναι βέβαιοι για το τι πρέπει να αναζητήσουν σ’ έναν executive coach, ενώ ο αριθμός των ατόμων που διαθέτουν επίσημη, διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική διαπίστευση για άσκηση του επαγγέλματος εξακολουθεί να παραμένει πολύ περιορισμένος.  

  Στην PwC δεσμευόμαστε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του επαγγέλματος του coaching στην Κύπρο. Σύντομα θα εγκαινιάσουμε ένα εξειδικευμένο «Δίπλωμα για Επαγγελματίες Coaches και Μέντορες».  

  To πρόγραμμα διοργανώνεται σε συνεργασία με την BlueSky International, που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο και προτείνει ένα από τα πρώτα προγράμματα coaching στην Ευρώπη που ενσωματώνουν μια διαδικασία διαπίστευσης. Αυτό συνεπάγεται ότι οι απόφοιτοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα αυτόματα εξασφαλίζουν την Ευρωπαϊκή Ατομική Διαπίστευση Επαγγελματία που εκδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Mentoring και Coaching. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com.cy/academy-diploma.

Contact us

Konstantina Logotheti

Director - Marketing & Communications, PwC Cyprus

Tel: +357-22555108

Follow us